Strona główna
Internet
Tutaj jesteś

Jak można wypowiedzieć umowę abonencką?

9 maja 2021 wypowiedzenie umowy abonenckiej


Wiele firm świadczących usługi oferuje klientom abonament, w ramach którego otrzymują określone korzyści. Najczęściej takie określenie kojarzy się przede wszystkim z operatorami telefonii komórkowej, co nikogo nie dziwi, ponieważ to oni podpisują najwięcej tego typu umów. W ramach umowy klient zobowiązuje się płacić określoną kwotę pieniędzy, w zamian za co otrzymuje wskazane na umowie pakiety usług. Najczęściej umowy podpisywane są na czas określony, zazwyczaj rok lub dwa lata.

Czy można wypowiedzieć umowę abonencką?

Wypowiedzenie umowy abonenckiej jest możliwe, jednakże nie zawsze warunki są korzystne dla abonenta. Należy pamiętać, iż kwestie zawierania umów regulowane są przez odpowiednie przepisy prawne. Niezwykle często umowy abonenckie na czas określony to oferty, które zawierają ulgi dla klienta. Dobrym przykładem są tutaj właśnie umowy z operatorami sieci komórkowych. Obecnie w ramach takiej umowy często oferują oni możliwość zakupu nowego sprzętu, zazwyczaj smartfonów w atrakcyjnej cenie, ponadto klient otrzymuje ulgi z tytułu wysokości usług jakie abonament obejmuje. Umowa szczegółowo określa, jakie ulgi, z jakiego tytułu zostały przyznane klientowi na czas trwania umowy. Najczęściej także zawiera punkty, które regulują kwestie związane z wypowiedzeniem umowy przez abonenta.

W większości przypadków, jeśli abonent zrezygnuje z usług operatora przed zakończeniem umowy, wówczas musi się liczyć z określonymi w umowie konsekwencjami. Najczęściej jest to prawo operatora do naliczenia dodatkowych kwot, wynikających z przyznanych abonentowi ulg i żądanie ich zwrotu z powodu zerwania umowy. Nieco inaczej wygląda wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony. Po zakończeniu umowy na czas określony przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony, jeśli abonent nie wypowie jej przed czasem jej zakończenia. Wówczas terminem wypowiedzenia jest termin miesięczny od dnia złożenia wypowiedzenia. W takim przypadku operator nie może narzucać żadnych kar ani żądać zwrot ulgi.

Wypowiedzenie z winy operatora

Umowa abonencka może być również wypowiedziana z winy operatora, jednak tutaj przesłanki są dość jasne i muszą być spełnione, aby takie wypowiedzenie miało moc prawną. Jednym z powodów jest zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania. Taka zmiana warunków musi być klientowi przedstawiona w formie pisemnej, obecnie dopuszcza się możliwość wysłania wiadomości mailowej. Jeśli klient w ciągu 30 dni nie wypowie umowy z powodu zmiany warunków, przyjmuje się iż zostały przez niego zaakceptowane i umowa obowiązuje na nowych zasadach. Obecnie po zmianie przepisów klienci mogą o wiele łatwiej wypowiadać umowy, bowiem do sposobów złożenia wypowiedzenia dodano także możliwość ich wysłania za pomocą maila.

Redakcja relaz.pl

Nasz zespół tworzą doświadczeni pasjonaci w dziedzinach finansów, technologii, mody, motoryzacji, zdrowia i lifestyle'u. Dzięki naszej praktycznej wiedzy i zaangażowaniu, oferujemy czytelnikom wartościowe artykuły pełne inspirujących porad, aktualnych trendów i praktycznych rozwiązań.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

wiarygodność informacji w internecie
portale internetowe
prędkość Internetu

Jesteś zainteresowany reklamą?